Moravskoslezský kraj

tv.msregion.cz

Pozvánka do kraje - Pozvánka do Moravskoslezského kraje - léto

Ať už do Moravskoslezského kraje cestujete odkudkoliv, jako první vás vždy přivítají překrásné hory. Větrné vrcholy, hluboké lesy, louky a údolíčka s rázovitými dřevěnými kostelíky na vás dýchnou harmonií, ale skýtají také četné příležitosti pro sport, pěší i cyklistickou turistiku. Naleznete zde řadu městeček s dlouhou historií a pozoruhodnými stavebními a kulturními památkami. Nížinám vládnou velká města s bohatým industriálním dědictvím, kde si můžete vybrat i z velké nabídky kulturních a uměleckých akcí mnohdy evropského významu, zábavy, či gastronomie… Nevšedními zážitky mohou zahrnovat také pobyt v lázních, wellness či golfovou turistiku. Kraj na pomezí Moravy a Slezska má pro vás vždy schované nějaké překvapení!

Pozvánka do kraje - Moravskoslezský kraj I.

Morava a Slezsko – kraj, v němž duše cestovatele či milovníka kultury a pamětihodností nalezne vše, co si může přát: vysoké hory i úrodné nížiny, rušná města i ospalé vesničky, hřmotné dálnice i prašné cesty. Temné lesy i sluncem prozářené louky a pastviny, bublající potůčky i divoké řeky, impozantní katedrály i skromné dřevěné kostelíky... Metropolí kraje je Ostrava, historické a kulturní centrum, které ale nezapírá svou průmyslovou a hornickou minulost. Kolik jiných měst se může pochlubit jedinečnou atmosférou továrenských čtvrtí a dělnických kolonií s unikátními technickými památkami a zároveň nabídnout i středověkou a moderní architekturu? Na své si přijdou milovníci hradů a zámků, ale i divoké přírody. Vrcholky Jeseníků a Beskyd jsou spolu s nivou Odry zemí zaslíbenou všem, kdo se touží vydat po svých nebo na kole za krásou a tajemstvím zdejší přírody.

Pozvánka do kraje - Moravskoslezský kraj II.

Turistický region Severní Moravy a Slezska je velice pestrý a různorodý. Vedle hustě obydlených městských aglomerací se zde vypínají horské masívy s typicky venkovskými oblastmi. Region je rozčleněn do šesti turistických oblastí, které mají svůj specifický ráz. Jsou to Jeseníky, Beskydy, Opavské a Těšínské Slezsko, Poodří – Moravské Kravařsko a Ostravsko. Počet domácích i zahraničních návštěvníků zde neustále roste. Přijíždějí sem za poznáním, zábavou, odpočinkem i aktivní turistikou, za nedotknutou horskou přírodou, noblesní architekturou měst, hradů a zámků, ale i za lidovou architekturou malých vesniček. Přijíždějí za atrakcemi pro děti a adrenalinem pro dospělé, za jedinečnými slavnostmi, jarmarky, ale i velkými festivaly. A přijíždějí také za léčivými prameny, aby zde nacházeli klid, pohodu a vychutnali si neopakovatelnou atmosféru Moravy a Slezska.

Pozvánka do kraje - Těšínsko

Rázovitý region, tam, kde se mluví "po našemu"
Těšínské Slezsko leží v pohraniční oblasti severovýchodní části Severní Moravy a Slezska. Územím protéká řeka Olše. Hlavními body této oblasti jsou město Karviná a hraniční města Český Těšín a Cieszyn. Nejatraktivnější část regionu však tvoří Těšínské Beskydy, které jsou oblíbeným výletním místem. Dalším magnetem Těšínského Slezska je stavební sloh a folklór. Kolorit dřevěných staveb, zachování tradiční řemeslné výroby, lidových zvyklostí a obyčejů dává návštěvníkům zapomenout, kde je hranice mezi minulostí a přítomností. Pro odpočinek, ale zejména pro léčebné účely, jsou využívány prameny jodobromové minerální vody ve známých lázních Darkov.

Pozvánka do kraje - Ostravsko

NEJ technické památky, NEJ kultura, NEJ zábava
Ostrava, šedé město? Dávno už ne! Bývalé významné doly a hutě jsou dnes využívány jako turistické atraktivity. Dnes se ostravský region právem pyšní řadou jedinečných technických památek. Dokumentují minulost města a tradici těžby černého uhlí. Díky své výjimečnosti jsou tyto památky světově unikátní. V regionu ovšem naleznete také řadu dalších atrakcí pro celou rodinu – ZOO, Svět miniatur a Slezskoostravský hrad. Město Ostrava je právem považováno za obchodní a kulturní centrum regionu. Naleznete zde velká nákupní a výstavní centra, luxusní hotely, příjemné kavárny a divadla. Neopominutelná je rovněž charakteristická Stodolní ulice a pravidelné sportovní a kulturní akce. Pro cestovní ruch je významná také široká nabídka cyklotras, navazujících na zajímavé okolí.